Peer reviewed: hét embleem voor kwaliteitsgarantie

In juni 2020 werd Gaius advocaten onderworpen aan een peer review.

Dit is een collegiale toetsing georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies waarbij een advocaat als auditor oordeelt of het kantoor aan de kwaliteitseisen voldoet. Na een intensieve doorlichting ontving Gaius advocaten een positieve beoordeling en kende de Orde van Vlaamse Balies haar het kwaliteitslabel “Peer Reviewed” toe. 

Gaius advocaten mag dus met trots verkondigen dat zij steeds een hoge standaard van kwaliteitsmanagement en klantentevredenheid nastreeft en ook behaalt.