Tarieven

De staat van kosten en erelonen van een advocaat kan uit drie elementen bestaan:

Ereloon

Het ereloon is een vergoeding voor de geleverde dienst van de advocaat, meestal op basis van een op voorhand afgesproken uurtarief.
Het hangt af van verschillende factoren:

Voor specifieke gevallen zoals invorderingen/incasso’s, standaarddossiers, abonnementen, zeer specifieke procedures … kunnen de basistarieven afwijken.

Het ereloon wordt altijd berekend op grond van effectief gepresteerde uren:

De wet voorziet ook dat het ereloon afhangt van de belangrijkheid van de zaak.
Zo kan er een supplement aangerekend worden bovenop het basisuurtarief, maar het blijft wel beperkt tot het belang dat het voorwerp van de betrokken betwisting.

Het aanvullend ereloon is een degressief percentage op het verkregen geld.

Voor de start van de opdracht en tijdens de behandeling van je dossier, vragen wij één of meerdere voorschotten.
Deze worden uiteraard bij de eindstaat vaan kosten en erelonen in mindering gebracht.

Voor we echt van start gaan met je dossier bespreken we onze tarieven.

Kosten

Kosten zijn uitgaven bovenop het ereloon die de advocaat maakt om je dossier te behartigen.

Bij de afrekening ontvang je een detail van de gemaakte kosten.

Gerechtskosten

Gerechtskosten zijn

Soms worden deze rechtstreeks door de bevoegde instanties aan de cliënt aangerekend.
Indien wij ze betalen, dan rekenen wij ze uiteraard door.